ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За нас Вашето доверие е изключително важно и запазването на вашите данни защитени е наш ангажимент. В Скин Лайн знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни.

Информация за нас

„Скин Лайн“ ООД (Скин Лайн и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103960907, със седалище и адрес на управление: гр. София, 11415, ул. „Проф. Стефан Георгиев“№ 4, Тел: 0888 638 028; e-mail: svetoslav.krastev@skinline.bg. Адресите на които обслужваме нашите клиенти са:

1766 София, бул. Александър Малинов № 91, тел. 0886 614 714, sofia.mladost@skinline.bg

1000 София, бул. Драган Цанков № 12-16, тел. 0882 614 814, sofia.center@skinline.bg

9000 Варна, бул. Княз Борис I № 53, тел. 0888 614 914, varna@skinline.bg

 

Какви видове лична информация събираме за нашите клиенти:

  • информация, която ни предоставяте директно чрез различни видове формуляри за регистрация – на хартия, в нашите клиники или по електронен път, в нашият уебсайт като например име, фамилия, пол, възраст, телефонен номер или имейл адрес.
  • информация, която събираме за закупените продукти или използваните от Вас услуги при нас;

Обработваме вашите лични данни и информация за вас с цел:

установяване на самоличността; управление и изпълнение на вашите записвания; изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас; изпращане на различни известия, уведомление или за да отговорим на подадени от вас молби, жалби и предложения; изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас; оценка и измерване на ефективността от рекламите ни; изготвяне на персонализирано рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите ви;

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на личните ви данни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Вашите лични данни се пазят минимум 1 година след последното ви посещение при нас, след което те може да бъдат унищожени или изтрити, когато са на електронен носител.

Споделяме ли личните ви данни с трети лица

По никакъв повод Скин Лайн няма да направи вашите лични данни достояние на трети лица. Вашите данни ще се ползват единствено за вътрешнофирмена информация за целите описани по-горе.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни. Вие имате право да поискате по всяко време:

информация за това, дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни. Можете да проверите или промените личните си данни на адрес: https://skinline.customer.fitsys.co/

Право на възражение:

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Какви са условията за защита на личните данни на уебсайта на Скин Лайн:

Тази Политика за поверителност указва какъв вид информация се събира от този сайт и какви мерки се вземат за защитата на Вашите лични данни. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, то Вие не може да използвате сайта.

Информация, която се събира автоматично чрез нашият сайт

Когато посетите нашият уебсайт, нашият уебсървър регистрира обичайните технически данни за връзка, които служат като анонимна база за статистики на интереса на ползвателите, с цел нашият уебсайт непрекъснато да се подобрява и хареса на ползвателите.

Бисквитки (Cookies)

Сайтът може да използва технология, наречена „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, която се запазва на Вашия компютър от уеб страницата, която посещавате. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Сайта, както и да ни помогнат да анализираме използването на Сайта. Има два вида бисквитки.

Единият вид са временни и се използват за „запомняне” на информацията за вашата сесия. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра.

Другият вид са постоянни и се използват за регистриране на информация, напр. кой език сте избрали да използвате на уеб страницата. По време на Вашето посещение на даден сайт, тези бисквитки се записват на компютъра Ви за по-дълго време. Като използва такива бисквитки, Скин Лайн се надява да насочва по-добре релевантна информация към нашите посетители.

Вие можете да контролирате „бисквитките“, като изтриете от Вашия компютър всички съхранени вече „бисквитки“ или само част от тях по Ваше желание. Обърнете внимание, че след изтриването на бисквитките ще се наложи всеки път да въвеждате желаните от Вас настройки при всяко посещение на нашият уебсайт.

Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет.

Понякога може да реализираме ремаркетинг с дисплейно рекламиране с Google Analytics, за да рекламираме онлайн. Това означава, че доставчици от трети страни, включително Google, могат да показват нашите реклами в интернет и че ние и доставчиците ни, включително Google, използват „бисквитки“.

Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашите сайтове, вие се съгласявате да се обработват Вашите данни от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. Можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google като цяло, като изключите „бисквитките“ в настройките на предпочитанията в браузъра си или като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

Промени

Скин Лайн си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за защита на личните данни, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика влизат в сила при публикуването им на нашия уебсайт. Ако Вие продължите да използвате уебсайта след публикуване на промяна в тази Политика, това ще се счита за приемане на промяната.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 20.02.2024г.

За управление на използваните „бисквитки“ и подобни технологии (пиксели за проследяване, уеб маяци и др.) и свързаните с тях съгласия използваме инструмента за даване на съгласие „Real Cookie Banner“. Подробности за това как работи „Real Cookie Banner“ могат да бъдат намерени на  https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Правното основание за обработката на лични данни в този контекст са чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД и чл. 6 (1), буква е от ОРЗД. Нашият легитимен интерес е управлението на използваните „бисквитки“ и подобни технологии и свързаните с тях съгласия.

Предоставянето на лични данни не се изисква по договор, нито е необходимо за сключването на договор. Вие не сте задължени да предоставяте личните данни. Ако не предоставите личните данни, няма да можем да управляваме вашите съгласия.

Запишете консултация в Skin Line Пловдив

Пловдив, бул.“Марица“ №91

Запиши час за консултация в:

Запишете консултация в Skin Line София Младост

София, Младост 4, бул. Александър Малинов 91

Запишете консултация в Skin Line София Център

София, бул.“Драган Цанков“ №12-16

Запишете консултация в Skin Line Варна

Варна, бул.“Княз Борис I“ № 53

Consent Management Platform by Real Cookie Banner запиши консултация