Д-р Нина Ковачева

Завършва Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна с образователна степен Магистър по медицина през 1988 г.
През 1991г. придобива специалност по „Психиатрия“ в Медицински Университет – София.

Д-р Нина Ковачева

Специализации:

Октомври 2007 г. – обучителен симпозиум „Шизофрения и БАР“

4-6.04.2008г. – Участие в симпозиум ” Focus on CNS disorders”, Geneva, Switzerland

Декември 2012 г. – Обучение в „Умения за изнасяне на научна презентация“

2007-2016 г. – Обучителни симпозиуми Focus on CNS disorders

2014г. – Участие в обучителни семинари в рамките на международен конгрес за главоболието

2016г. – Участие в обучителен модул за лечение на шизофренни психози с дългодействащи антипсихотици

2014-2016  г. – Обучение за лидери на Балинт групи

2016 г. – Участие, лектор в рамките на годишната конференция на ТУ-Варна на тема „Иновации в здравеопазването“

2017 г. – Обучение по rTMS МУ- гр. Плевен

2019 г. – Обучение „Схема терапия“

Професионален опит:

 • От 1988г. до 1993г. – лекар-психиатър в Общинска болница – гр. Разград
 • От 1993г. – досега – лекар-психиатър в ДКЦ 1 „Св. Клементина” ЕООД – Варна
 • От 2021г. работи в Skin Line Laser & anti- aging clinic.

Участия в научни форуми:

 • Октомври 2006г. – Участие в сателитен симпозиум „Лечение на шизофрения и БАР”, България
 • 27-29.04.2007г. – Участие в IX ESNP, Regional Meeting, Sofia
 • 4-6.10.2007г. – Участие в XVI Национална конференция на БПА, София
 • Участие в XIV World Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic
 • 25.02.-26.02.2009г. – Участие в II European Brain Policy Forum, Brussels, Belgium
 • 24-25.04.2010г. – Участие в симпозиум ” Focus on CNS disorders”, Madrid, Spain
 • 12.09.-16.09.2009 – Участие в XXII ESNP Congress, Istanbul, Turkey
 • 28.08-1.09.2010 – Участие в XXIII ESNP Congress, Amsretdam, Netherlands
 • 3-7.09.2011г. – Участие в 24-th ECNP Congress Paris, France
 • 09-11.11.2011г. – Участие в IFMAD Congress, Budapest, Hungary
 • 3-7.11.2012г. – Участие с конгрес- 28- th CINP World Congress of Neuropsychofarmacology Stockholm, Sweden
 • 5-9.10.2013г. – Участие в 26-th ECNP Congress, Barcelona, Spain

Членство и професионални структури

 • Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
 • Член на Българската Психиатрична Асоциация (БПА)

Запишете консултация в Skin Line Пловдив

Пловдив, бул.“Марица“ №91

Запиши час за консултация в:

Запишете консултация в Skin Line София Младост

София, Младост 4, бул. Александър Малинов 91

Запишете консултация в Skin Line София Център

София, бул.“Драган Цанков“ №12-16

Запишете консултация в Skin Line Варна

Варна, бул.“Княз Борис I“ № 53

Consent Management Platform by Real Cookie Banner запиши консултация