PRF / fibrin-rich plasma / – therapy from regenerative medicine.

PRF (fibrin-rich plasma) is the latest natural tissue regenerative and rejuvenating treatment with plasma serum, suitable for lack of volume, skin depression, dents around the eyes and wrinkles on the forehead.

(PRP) also known as “vampire lifting” is a well-known procedure in aesthetic medicine, which in recent years has been successfully applied to support the process of recovery of hair, skin and wound healing.

PRP is part of regenerative medicine, as well as the next generation of autologous therapy – the latest PRF procedure (fibrin-rich plasma), which is yet to be discussed. This treatment is an evolution in natural rejuvenation as a tool for tissue regeneration and rejuvenation by plasma serum.

Fibrin is a biological scaffold that forms when an injury occurs anywhere in the body. Platelets normally circulate in the blood and bind to the fibrin scaffold. Thus bound, they activate and release growth factors, which are small “granules”. These growth factors begin the process of wound healing by creating new skin cells, collagen and blood vessels.

Like PRP, PRF draws blood from the patient, centrifuges it to concentrate platelet-rich fibrin membranes, growth factors, and white blood cells in the plasma solution. The extracted biomaterial fills wrinkles, skin depressions, areas with loss of volume, hollows around the eyes, forehead and more. and a lifting effect is achieved.

PRF

Благодарение на PRF се освобождават растежни фактори с течение на времето, което означава, че процедурата има по-дългосрочни ползи от PRP. Факторите на растежа стимулират стволовите клетки, които подобряват колагена и еластина в кожата. Тромбоцитите в PRF се смятат за оцелели по-добре от тези в PRP и по този начин съдействат за по-бързото възстановяване и образуване на нова тъкан.

При PRF се използва естествен фибринов биоматериал, придобит без антикоагулант, без никаква изкуствена биохимична модификация и е напълно  безопасен. Тази процедура е естествена алтернатива на хиалуроновите пълнители за създаване на обем и постигане на лифтинг ефект. Прилага се в зони, които са табу за хиалуроновите филъри, а количеството материал е около 10мл. PRF не е само пълнител, а лечение, което регенерира меката и твърда тъкан дълготрайно.

PRF procedure at Skin Line Sofia

PRP Плазмотерапия
Лице или Шия400лв
Скалп 400лв
P-shot 1000лв
O-shot1000лв
Signature PRP с обогатяване за стрии500лв
PRF 1000лв
Signature PRP с обогатяване - лице или шия 500 - 700лв
Signature PRP с обогатяване - скалп 550-650лв

Similar procedures