СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „Скин Лайн“ ООД с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет.1, №1 с ЕИК 103960907,

От:

*полетата означени със звездичка са задължителни

    Запознат съм с процедурата за упражняване на правото ми на отказ в "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН skinline.bg/shop". Съгласен съм Скин Лайн да обработва личните ми данни за целите на настоящият отказ от покупка.