ПИЛИНГ СЕЗОН

 

Настъпи най-подходящото време да заличите появилите се слънчеви петна, бръчки и белези!

ПИЛИНГЪТ Е КОНТРОЛИРАНО НАРУШАВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА КОЖАТА – ПО ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ПЪТ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ

В клиники Skin Line разполагаме с различни по вид, въздействие и предназначение пилинги – химичен и лазерен, лек, повърхностен, средно дълбок и дълбок пилинг.

ХИМИЧЕН ПИЛИНГ с TCA

Пилингът с трихлороцетна киселина (15% – 30% TCA) е един от най- предпочитаните видове химичен пилинг, извършван от лекар-дерматолог. Той е средно дълбок пилинг,  а резултатите са  по-изразени в подобряване тургора, хидратацията и изглаждане на фините бръчици и намаляване дълбочината на по-изразените бръчки, в изравняване на тена, благодарение  на премахване на пигментация; в регулиране на мастната секреция и  свиване на порите.

Цена – 100-150лв.

ЛАЗЕРЕН ФРАКСЕЛЕН ПИЛИНГ с Er:YAG/CO2 ЛАЗЕР.

Принципът на технологията се състои в излъчването на хиляди микро лъчи, които навлизат дълбоко в дермата и обработват кожата на малки „порции“ селектирано. В зависимост от интензитета на зададените параметри, той може да бъде повърхностен, средно дълбок и дълбок.

Лазерният фракселен пилинг е терапията с най-изразен ефект и един от най-успешните методи за лечение на белези от акне, на мазна и акнеична кожа, за премахване на повърхностни пигментации и изравняване на тена.Стимулирайки създаването на нов колаген, той е перфектната анти-ейджинг терапия за лицето, шията, деколтето и ръцете.

Цени

Варна – Среден/Дълбок Er:YAG лазерен фракселен пилинг – 300лв 

София и Варна – Повърхностен COЛазерен фракселен пилинг550лв.  

София и Варна –Дълбок COЛазерен фракселен пилинг – 600-650лв.


Заповядайте на безплатна консултация и диагностика на вашата кожа. Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящия пилинг за нуждите й.

The perfect time to treat the newly appeared sun spots, wrinkles and scars has come!

A PEELING IS A CONTROLLED BREAKAGE OF THE SKIN’S WHOLENESS – IN A PHYSICAL OR CHEMICAL WAY, AIMING TO ACHIEVE A THERAPEUTIC EFFECT

In the Skin Line Clinics, we have peelings different in type, effect and purpose – chemical and laser, light, surface, medium deep and deep peeling.

CHEMICAL PEELING WITH TCA 

The peeling trichloroacetic acid (15% – 30% TCA) is one of the most preferred types of chemical peeling, done by a dermatologist. It is a medium-deep peeling, and the results are visible as an improvement in turgor, hydration and smoothening of the fine lines, decreasing the depth of more visible wrinkles, evening out the tan (removing pigmentations), regulating the oil secretion of the skin and contracting the pores.

Price – 100-150lv.

LASER FRAXEL PEELING WITH Er:YAG/CO2 LASER.

The principle of the technology is the emission of thousands of micro beams, which penetrate deep into the derma and treat the skin in small “portions” selectively. Depending on the intensity of the set parameters, the peeling can be surface, medium-deep, or deep.

The laser fraxel peeling is the therapy with the strongest visible effect and one of the most successful methods for treatment of acne scarring, oily and acne-prone skin, removal of surface pigmentations and improving the overall tan. Stimulating the synthesis of new collagen, it is the perfect anti-aging therapy for the face, neck, décolleté, and hands.

Price – 300lv – 650lv.


Welcome to a free consultation and diagnostic appointment of your skin. Our specialists will help you choose the most appropriate peeling for its needs. 

 

Вашият коментар

Запишете консултация в Skin Line Пловдив

Пловдив, бул.“Марица“ №91

Запиши час за консултация в:

Запишете консултация в Skin Line София Младост

София, Младост 4, бул. Александър Малинов 91

Запишете консултация в Skin Line София Център

София, бул.“Драган Цанков“ №12-16

Запишете консултация в Skin Line Варна

Варна, бул.“Княз Борис I“ № 53

Consent Management Platform by Real Cookie Bannerзапиши консултация