ПИЛИНГ СЕЗОН

Настъпи най-подходящото време да заличите появилите се слънчеви петна, бръчки и белези!

ПИЛИНГЪТ Е КОНТРОЛИРАНО НАРУШАВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА КОЖАТА – ПО ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ПЪТ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ

В клиники Skin Line разполагаме с различни по вид, въздействие и предназначение пилинги – химичен и лазерен, лек, повърхностен, средно дълбок и дълбок пилинг.

ЛЕК ХИМИЧЕН ПИЛИНГ Inno-Exfo

Съчетание от различни киселини с ниска концентрация. Това е перфектният вариант за неагресивно и безопасно намаляване признаците на стареене, освежаване на кожата, нямаляване на пигментация. Процедурите се извършват от козметичен специалист.

  • MANDELAGE –нежен пилинг, комбинация от Бадемова киселина, Витамин А и Липоева киселина. Предназначен за превенция на младата кожа от фотостареене за подобряване на неравномерния тен, подобряване на структурата, гладкостта,тонуса и сияйността на кожата. MANDELAGE е подходящ и за чувствителна кожа. Цена – 65лв. / 4пр. – 240лв.
  • GLYCO-AGE – химичен пилинг с леко до умерено въздействие и ексфолиация. Той е  синергична комбинация от Алфахидрокси киселини – подходящ както за себорейна кожа с разширени пори, така и за суха кожа, за цялостно подобряване на неравномерния тен, подчертаване на сияйния ефект, подобряване на структурата, гладкостта и тонуса на кожата. Цена – 70лв. / 4пр. – 260лв.

И двата пилинга се прилагат и като последваща поддръжка на постигнатите резултати от вече проведени пилинг терапии.

ХИМИЧЕН ПИЛИНГ с TCA

Пилингът с трихлороцетна киселина (15% – 30% TCA) е един от най- предпочитаните видове химичен пилинг, извършван от лекар-дерматолог. Той е средно дълбок пилинг,  а резултатите са  по-изразени в подобряване тургора, хидратацията и изглаждане на фините бръчици и намаляване дълбочината на по-изразените бръчки, в изравняване на тена, благодарение  на премахване на пигментация; в регулиране на мастната секреция и  свиване на порите.

Цена – 80лв.

ЛАЗЕРЕН ФРАКСЕЛЕН ПИЛИНГ с Er:YAG/CO2 ЛАЗЕР.

Принципът на технологията се състои в излъчването на хиляди микро лъчи, които навлизат дълбоко в дермата и обработват кожата на малки „порции“ селектирано. В зависимост от интензитета на зададените параметри, той може да бъде повърхностен, средно дълбок и дълбок.

Лазерният фракселен пилинг е терапията с най-изразен ефект и един от най-успешните методи за лечение на белези от акне, на мазна и акнеична кожа, за премахване на повърхностни пигментации и изравняване на тена.Стимулирайки създаването на нов колаген, той е перфектната анти-ейджинг терапия за лицето, шията, деколтето и ръцете.

Цени

Варна – Среден/Дълбок Er:YAG лазерен фракселен пилинг – 300лв / 3пр. – от 900лв. на 810лв. +Подарък Хидратираща терапия след пилинг

София – Повърхностен COЛазерен фракселен пилинг– от 550лв. на 490лв.  

София –Дълбок COЛазерен фракселен пилинг – от 650лв. на 590лв.


Заповядайте на безплатна консултация и диагностика на вашата кожа. Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящия пилинг за нуждите й.

The perfect time to treat the newly appeared sun spots, wrinkles and scars has come!

A PEELING IS A CONTROLLED BREAKAGE OF THE SKIN’S WHOLENESS – IN A PHYSICAL OR CHEMICAL WAY, AIMING TO ACHIEVE A THERAPEUTIC EFFECT

In the Skin Line Clinics, we have peelings different in type, effect and purpose – chemical and laser, light, surface, medium deep and deep peeling.

LIGHT CHEMICAL PEELING Inno-Exfo

A combination of different acids in a low concentration. This is the perfect option for nonaggressive and safe minimization of the signs of aging, refreshing the skin, decreasing pigmentations. The procedures are done by a professional cosmetician.

  • MANDELAGE –a gentle peeling, combination of almond acid, vitamin a and lipoic acid. Created to help young skin prevent photoaging and improving the uneven tan; improving the structure, smoothness, tone and glow of the skin. MANDELAGE is also good for sensitive skin. Price – 65 BGN.
  • GLYCO-AGE – a chemical peeling with light to medium effect and exfoliation. It is a synergic combination of alfa-hydroxy acids – suitable for oily skin with enlarged pores, but also for dry skin, for an overall improvement in the uneven tan, highlighting skin glow, improving the structure, smoothness and tone of the skin. Price – 70BGN.  

The two peelings are also done as maintaining procedures for the results of previous peeling therapies.

CHEMICAL PEELING WITH TCA 

The peeling trichloroacetic acid (15% – 30% TCA) is one of the most preferred types of chemical peeling, done by a dermatologist. It is a medium-deep peeling, and the results are visible as an improvement in turgor, hydration and smoothening of the fine lines, decreasing the depth of more visible wrinkles, evening out the tan (removing pigmentations), regulating the oil secretion of the skin and contracting the pores.

Price – 80lv.

LASER FRAXEL PEELING WITH Er:YAG/CO2 LASER.

The principle of the technology is the emission of thousands of micro beams, which penetrate deep into the derma and treat the skin in small “portions” selectively. Depending on the intensity of the set parameters, the peeling can be surface, medium-deep, or deep.

The laser fraxel peeling is the therapy with the strongest visible effect and one of the most successful methods for treatment of acne scarring, oily and acne-prone skin, removal of surface pigmentations and improving the overall tan. Stimulating the synthesis of new collagen, it is the perfect anti-aging therapy for the face, neck, décolleté, and hands.

Price – 300lv – 650lv.


Welcome to a free consultation and diagnostic appointment of your skin. Our specialists will help you choose the most appropriate peeling for its needs. 

CHEMICALPEELINGWITHTCAThepeelingtrichloroaceticacid(15% – 30%TCA) isoneofthemostpreferredtypesofchemicalpeeling, donebyadermatologist. Itisamediumdeeppeeling, andtheresultsarevisibleasanimprovementinturgor, hydrationandsmootheningof the fine lines, decreasing the depth of more visible wrinkles, evening out the tan (removing pigmentations), regulating the oil secretion of the skin and contracting the pores.  

Настъпи най-подходящото време да заличите появилите се слънчеви петна, бръчки и белези!

ПИЛИНГЪТ Е КОНТРОЛИРАНО НАРУШАВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА КОЖАТА – ПО ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ПЪТ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ

В клиники Skin Line разполагаме с различни по вид, въздействие и предназначение пилинги – химичен и лазерен, лек, повърхностен, средно дълбок и дълбок пилинг.

ЛЕК ХИМИЧЕН ПИЛИНГ Inno-Exfo

Съчетание от различни киселини с ниска концентрация. Това е перфектният вариант за неагресивно и безопасно намаляване признаците на стареене, освежаване на кожата, нямаляване на пигментация. Процедурите се извършват от козметичен специалист.

  • MANDELAGE –нежен пилинг, комбинация от Бадемова киселина, Витамин А и Липоева киселина. Предназначен за превенция на младата кожа от фотостареене за подобряване на неравномерния тен, подобряване на структурата, гладкостта,тонуса и сияйността на кожата. MANDELAGE е подходящ и за чувствителна кожа. Цена – 65лв.
  • GLYCO-AGE – химичен пилинг с леко до умерено въздействие и ексфолиация. Той е  синергична комбинация от Алфахидрокси киселини – подходящ както за себорейна кожа с разширени пори, така и за суха кожа, за цялостно подобряване на неравномерния тен, подчертаване на сияйния ефект, подобряване на структурата, гладкостта и тонуса на кожата. Цена – 70лв.

И двата пилинга се прилагат и като последваща поддръжка на постигнатите резултати от вече проведени пилинг терапии.

ХИМИЧЕН ПИЛИНГ с TCA

Пилингът с трихлороцетна киселина (15% – 30% TCA) е един от най- предпочитаните видове химичен пилинг, извършван от лекар-дерматолог. Той е средно дълбок пилинг,  а резултатите са  по-изразени в подобряване тургора, хидратацията и изглаждане на фините бръчици и намаляване дълбочината на по-изразените бръчки, в изравняване на тена, благодарение  на премахване на пигментация; в регулиране на мастната секреция и  свиване на порите.

Цена – 80лв.

ЛАЗЕРЕН ФРАКСЕЛЕН ПИЛИНГ с Er:YAG/CO2 ЛАЗЕР.

Принципът на технологията се състои в излъчването на хиляди микро лъчи, които навлизат дълбоко в дермата и обработват кожата на малки „порции“ селектирано. В зависимост от интензитета на зададените параметри, той може да бъде повърхностен, средно дълбок и дълбок.

Лазерният фракселен пилинг е терапията с най-изразен ефект и един от най-успешните методи за лечение на белези от акне, на мазна и акнеична кожа, за премахване на повърхностни пигментации и изравняване на тена.Стимулирайки създаването на нов колаген, той е перфектната анти-ейджинг терапия за лицето, шията, деколтето и ръцете.

Цена – 300лв – 650лв.


Заповядайте на безплатна консултация и диагностика на вашата кожа. Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящия пилинг за нуждите й.