Екип София

Светлана Кръстева

Собственик, управител

Д-р Стефана Дамевска

Лекар

София

Славка Тодорова

Мениджър екип

София

Венета Перчемлиева

Офис мениджър

София

Евелина Славчева

Офис мениджър

София

Хилда Кръстева

Маркетинг мениджър

София