Екип София2019-06-11T09:12:08+00:00

Екип София

Светлана Кръстева

Собственик, управител

Славка Тодорова

Мениджър екип

София

Захарина Савишева

Офис мениджър

София

Венета Перчемлиева

Офис мениджър

София

ЗАПИШЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ